Alapellátási Szolgálat

Cím: 8330 Sümeg, Árpád utca 22. 

Elérhetőségek:

Vezető: Lánczky Csilla (intézményvezető helyettes)+36-20/501-5336

Az Intézmény nyitvatartási rendje:   munkanapokon 800 – 1600 óra között

  • Idősek Klubja munkanapokon 800 – 1600 óra között

 

Feladata: szociális alapszolgáltatások biztosítása.

  • Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, aki
  • életévét betöltötte, vagy
  • mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem képes gondoskodni, vagy
  • fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
  • pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg és fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

 

  • Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást – szükségleteinek megfelelően – szociális segítés vagy személyi gondozás keretében.

 

  • Nappali ellátás (Idősek Klubja) a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint az ellátottak napközbeni étkezés igénybevételére.

 

Letölthető dokumentumok: