Idősek Otthona

 

Idősek Otthona

Cím: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6/1.

Elérhetőségek:

  • telefon: +36-87/350-909
    +36-70/337-0186

 

Vezető: Szili Attiláné            +36-70/337-0186

 

Az Intézmény nyitvatartási rendje:

Az Idősek Otthona nyitott, a lakók személyi szabadsága nincs korlátozva, a lakó bármikor szabadon elhagyhatja az Intézményt. Szabadidejével Ő rendelkezik, hogy mikor, hova akar menni, azt Ő dönti el.

            Kimenő nyári időszámítás alatt:                      700 – 2000 óra között,

                          téli időszámítás alatt:                        700 – 1700 óra között.

Az Idősek Otthona napirendjéhez igazítottan − a lakók nyugalma érdekében − a hozzátartozók és vendégek lehetőleg az alábbiak szerint keressék fel az Intézményt:

  • minden nap 900 – 1100, valamint 1430 – 1800 óra között.

 

A lakók a társalgóban, az ebédlőben vagy az udvaron, míg a fekvőbetegek a szobájukban fogadhatják hozzátartozóikat, látogatóikat. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az Intézményben élő más személyek nyugalmára.

Kérjük látogatási szándékukat – továbbra is – előzetesen telefonon szíveskedjenek jelezni: +36-70/337-0186, 87/350-909

 

Feladata: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás.

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) gondoskodunk.

Az Idősek Otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregség nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az Idősek Otthonában az elhelyezést bejelentett sümegi lakóhellyel vagy legalább 2 éves bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy kérheti. Amennyiben az elhelyezésre várakozók között nincs sümegi lakos, abban az esetben Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező igénylő is felvehető.

Letölthető dokumentumok: